Giới thiệu

Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại EGC thành lập từ năm 2017 với khát vọng và định hướng trở thành công ty đa ngành, quá trình phát triển công ty đã tập trung vào các lĩnh vực chính: 

  • Kiến trúc
  • Xây lắp
  • Thương mại
  • Đầu tư bất động sản

"Trí tưởng tượng biến thành hiện thực khi con người phát huy trí tuệ, lòng can đảm và sáng tạo nên thành công"

Lĩnh vực hoạt động

Với định hướng xây dựng mảng tư vấn thiết kế làm nền móng cho sự phát triển ở giai đoạn tiếp theo của công ty.

Là lĩnh vực trọng tâm đem lại doanh thu cao cho công ty: Thi công nội ngoại thất, xây dựng nhà xưởng công nghiệp, hạ tầng khu đô thị.

Xác định là lĩnh vực trọng tâm đem lại nguồn thu thường xuyên cho công ty.

Công ty EGC tham gia thiết kế và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

25
Dự án thiết kế kiến trúc đã hoàn thành
15
Lĩnh vực quản lý dự án
30
Lĩnh vực thi công xây dựng

Ban lãnh đạo

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng giám đốc

Giám đốc phát triển dự án

Giám đốc Quản lý dự án

Giám đốc kinh doanh

Quản lý thiết kế

Phụ trách marketing

Quản lý kỹ thuật

Tin tức

Đối tác